• MÀN HÌNH LCD

 • 17 SAMSUNG E1720NRX Vuông

  11/6/2018 2:16:39 PM
  17 SAMSUNG E1720NRX Vuông

  Mã sản phẩm 17 SAMSUNG E1720NRX Vuông

   

  • Tính năng nổi bật

  • 1280 x 1024 - Vuông. D-SUB, Độ tương phản50.000:1, thời gian đáp ứng 5ms

  Giá bán 2250000 VND

  Giá khuyến mãi 2225000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • SAMSUNG LED S27A750 Central Station

  9/13/2015 2:16:40 PM
  SAMSUNG LED S27A750 Central Station

  Mã sản phẩm SAMSUNG LED S27A750 Central Station

  SAMSUNG LED S27A750 Central Station

  Giá bán 13200000 VND

  Giá khuyến mãi 13180000 VND

  Giảm 0%

  ...xem chi tiết

 • ASUS VK278Q (PIP)

  3/11/2015 2:16:40 PM
  ASUS VK278Q (PIP)

  Mã sản phẩm ASUS VK278Q (PIP)

  ASUS VK278Q (PIP)

  Giá bán 8400000 VND

  Giá khuyến mãi 8380000 VND

  Giảm 0%

  ...xem chi tiết

 • DELL IN2030M

  7/31/2015 2:16:40 PM
  DELL IN2030M

  Mã sản phẩm DELL IN2030M

  DELL IN2030M

  Giá bán 2580000 VND

  Giá khuyến mãi 2560000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • DELL Pro P2011HT

  8/18/2015 2:16:40 PM
  DELL Pro P2011HT

  Mã sản phẩm DELL Pro P2011HT

  DELL Pro P2011HT

  Giá bán 3140000 VND

  Giá khuyến mãi 3120000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • LG LED IPS206T

  7/16/2015 6:16:40 AM
  LG LED IPS206T

  Mã sản phẩm LG LED IPS206T

  LG LED IPS206T

  Giá bán 3290000 VND

  Giá khuyến mãi 3270000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • HP LED LE2002X

  7/18/2015 10:16:40 PM
  HP LED LE2002X

  Mã sản phẩm HP LED LE2002X

  HP LED LE2002X

  Giá bán 2460000 VND

  Giá khuyến mãi 2440000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • ASUS VH203D

  12/1/2018 6:16:40 AM
  ASUS VH203D

  Mã sản phẩm ASUS VH203D

  ASUS VH203D

  Giá bán 2300000 VND

  Giá khuyến mãi 2280000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • LG LED E1951S-BNl

  12/4/2018 2:16:40 PM
  LG LED E1951S-BNl

  Mã sản phẩm LG LED E1951S-BNl


  Giá bán 2200000 VND

  Giá khuyến mãi 2180000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • HP LE1902x

  12/16/2018 2:16:40 PM
  HP LE1902x

  Mã sản phẩm HP LE1902x

  HP LE1902x

  Giá bán 2000000 VND

  Giá khuyến mãi 1980000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • ACER G195HQV

  11/12/2018 2:16:40 PM
  ACER G195HQV

  Mã sản phẩm ACER G195HQV

  ACER G195HQV

  Giá bán 1800000 VND

  Giá khuyến mãi 1780000 VND

  Giảm 1%

  ...xem chi tiết

 • DELL IN1930

  7/13/2015 2:16:40 PM
  DELL IN1930

  Mã sản phẩm DELL IN1930

  DELL IN1930

  Giá bán 2150000 VND

  Giá khuyến mãi 2150000 VND

  ...xem chi tiết

Sửa chữa PC - Laptop - Máy tính Bảng chuyên nghiệp Dịch vụ đổi laptop cũ lấy laptop mới Dịch vụ Trao đổi máy tính & linh kiện Sửa chữa - nạp mực in - Photocopy -fax
Loading...