Sửa chữa - nạp mực in - Photocopy -fax

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3731 | Cật nhập: 8/4/2014 6:16:50 AM | RSS

Sửa chữa - nạp mực in - Photocopy -fax

 

TT
Loại máy in
Loại dịch vụ
Đơn giá (VNĐ)
<10KM
10→15KM
I
Máy in Laserjet Canon, HP (A4)
1
HP5L, 6L, 1100, 3100, 3150, 3200, Canon 800, 810, 1120, FX3
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
70.000
100.000
Thay trống
150.000
180.000
Thay gạt mực
70.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
2
HP 1200, 1150, 1000, 1300 , Canon 1210
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
180.000
200.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
3
HP 1020 , 1012, 1015, 1010, 1050, 3015
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
200.000
220.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
4
HP 1160, 1320
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
200.000
220.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
5
HP 4V, 4M,4MV
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
200.000
220.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
6
HP 4, 4Plus, 4M Plus
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
200.000
220.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
7
HP 4L, 4ML,4P, 4MP, FX2, HP 5P, 5MP, 6P
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
200.000
220.000
Thay gạt mực
100.000
120.000
Thay gạt từ
60.000
80.000
8
HP 2100, 2200
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
250.000
270.000
Thay gạt mực
120.000
140.000
Thay gạt từ
80.000
100.000
9
HP 2300, 2400, HP 4000, 4050, 4100
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
180.000
200.000
Thay trống
250.000
270.000
Thay gạt mực
120.000
140.000
Thay gạt từ
80.000
100.000
10
HP 4200, 4300
Mực in thương hiệu
50.000đ/h
50.000đ/h
Công đổ mực
180.000
200.000
Thay trống
280.000
300.000
Thay gạt mực
140.000
160.000
Thay gạt từ
80.000
100.000
II
Máy in Laserjet Canon, HP (A3)
1
HP 5000; 5200D/DN; 5100….
Mực in thương hiệu
150.000
150.000
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
300.000
350.000
Thay gạt mực
180.000
200.000
Thay gạt từ
140.000
170.000
2
CANON LBP 2000….
Mực in thương hiệu
150.000
150.000
Công đổ mực
120.000
150.000
Thay trống
300.000
350.000
Thay gạt mực
180.000
200.000
Thay gạt từ
140.000
170.000
III
Máy in SAMSUNG/ LEXMAX, BROTHER, XEROX, PANASONIC, IBM,
1
Tất cả các dòng máy A4(Samsung, Lexmax, Brother, Xerox, Panasonic)
Mực in thương hiệu + Công đổ mực
180.000
150.000
Thay trống
350.000
270.000
Thay gạt mực
180.000
138.000
Thay gạt từ
160.000
123.000
2
Tất cả các dòng máy A3(Samsung, Lexmax, Brother, Xerox, Panasonic)
Mực in thương hiệu + Công đổ mực
460.000
350.000
Thay trống
480.000
369.000
Thay gạt mực
270.000
207.000
Thay gạt từ
230.000
176.000
Sửa chữa PC - Laptop - Máy tính Bảng chuyên nghiệp Dịch vụ đổi laptop cũ lấy laptop mới Dịch vụ Trao đổi máy tính & linh kiện Sửa chữa - nạp mực in - Photocopy -fax
Loading...